تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

روغن زیتون

توزیع سراسری
توزیع استانی و منطقه ای
سلامت فیزیکی و اصالت کالا
توزیع عمده فروشی
توزیع خرده فروشی
آماده ارسال
قیمت روز
محصولات در کارتن های 12 تایی بصورت یک لیتر و نیم لیتر
وبسته به سفارش قابل تولید در اوزان مختلف است.
قیمت خرده فروشی روغن زیتون فرابکر به روز
قیمت عمده فروشی به روز
روغن زیتون بکر درجه یک قیمت خرده فروشی به روز و
عمده فروشی به روز
روغن زیتون معمولی قیمت خرده فروشی به روز و عمده فروشی به روز
تاریخ مصرف یک سال و نیم بعد از تولید
محل عرضه :اصفهان -چهار محال بختیاری -تهران
نمایندگی در اصفهان و چهار محال بختیاری
محصولات دیگر از همین فروشنده
محصولات مشابه