تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

رشته آشی آرمین

توزیع سراسری
توزیع استانی و منطقه ای
سلامت فیزیکی و اصالت کالا
توزیع عمده فروشی
توزیع خرده فروشی
آماده ارسال

رشته آشی آرمین
وزن 400 گرمی
قیمت مصرف کننده: 4300 تومان
قیمت عمده فروشی: 2500 تومان
محصولات دیگر از همین فروشنده
محصولات مشابه